mask

Filtry w maseczkach. Klasy bezpieczeństwa FFP

Na rynku znajdziemy różne modele masek do ochrony dróg oddechowych. Stosowane są nie tylko jako popularne maski antysmogowe, ale również jako środki ochrony indywidualnej w wielu środowiskach pracy, gdzie istnieje ryzyko wdychania wraz z powietrzem szkodliwych, a często wręcz chorobotwórczych cząsteczek.

Maski z pozoru cechują się prostą konstrukcją, jednak ze względu na zagrożenia, przed jakimi zabezpieczają, filtry w nich stosowane muszą spełniać wysokie standardy ochrony. Pod względem skuteczności filtracji dzielimy je na trzy klasy oznaczone symbolami: FFP1, FFP2 i FFP3. W tym wpisie wyjaśnimy, jak działają filtry o różnych klasach bezpieczeństwa oraz do jakich celów są przeznaczone.

 

maseczki z filtrem FFP

Klasy FFP w maskach ochrony dróg oddechowych

  • FFP1

Przeznaczone są do zastosowania w środowiskach pracy, w których nie występują toksyczne ani fibrogenne pyły czy aerozole. Filtrują co najmniej 80% cząsteczek znajdujących się w powietrzu, których wielkość nie przekracza 0,6 μm. Można je stosować w przypadkach, gdy dopuszczalne natężenie (NDN) nie jest przekroczone więcej niż czterokrotnie. Maski FFP1 stosowane są przede wszystkim w przemyśle budowlanym i spożywczym.

  • FFP2

Są to maski, które zapewniają ochronę przed pyłami (stałymi i płynnymi), które są szkodliwe dla zdrowia i mutagenne. Chronią przed dymem, cząsteczkami aerozoli, cząsteczkami fibrogenicznymi. Przechwytują co najmniej 94% cząstek o wielkości 0,6 μm. Przeznaczone są do zastosowania w środowiskach pracy, w których dopuszczalne natężenie nie jest przekroczone więcej niż dziesięciokrotnie. Maski ochronne FFP2 znajdują zastosowanie, gdy pracownicy są narażeni na aerozole, mgłę, dymy, które w dłuższej perspektywie mogą prowadzić do rozwoju poważnych schorzeń układu oddechowego, np. w przemyśle metalowym czy górnictwie.

  • FFP3

Zapewniają najwyższy poziom ochrony dróg oddechowych. Zabezpieczają przed szkodliwymi dla zdrowia pyłami, dymem i cząsteczkami aerozoli. Filtrują cząsteczki substancji rakotwórczych, radioaktywnych oraz cząsteczki chorobotwórcze, jak wirusy, bakterie, zarodniki grzybów. Zapewniają skuteczność filtracji na poziomie 99%, przeciwdziałając wdychaniu cząsteczek o wielkości 0,6 μm. Nadają się do stosowania w miejscach, w których dopuszczalne natężenie może być przekroczone nawet trzydziestokrotnie. Używane są m.in. w przemyśle chemicznym.

Patent
na utrzymanie czystości